Правила и условия

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Следните правила и условия се отнасят за всички сделки, които се извършват на www.zemela.eu уебсайт. Използването на този сайт означава, че приемате тези правила и условия. Моля, прочетете ги внимателно!

Общи

Тези условия не засягат вашите законни права. За да поръчате стоки чрез този сайт, трябва да сте на възраст най-малко 18 години.

Информация за продукта

Спецификациите на продукта, изображения и друга информация, публикувана на сайта са предоставени от доставчици, производители, публикации, или събрани от източници на публични домейни. Ние винаги се стремим тази информация да бъде достатъчно точна и да се изменя възможно най-скоро. Ние обаче не можем да гарантираме надеждността или точността на информацията, съдържаща се в рамките на нейните страници. Всички действия, предприети от страна на потребителя на сайта, са негова отговорност.

Печатни грешки

В случай на неправилно вписана цена всеки продукт, дължаща се на печатна грешка или грешка в ценова информация от нашите доставчици, данъци или променени мита, имаме правото да откажем или да отменим всички поръчки, с неправилна цена без значение дали продажбата е потвърдена. 

Наличност на продукти

Продукти и услуги, в зависимост от наличността могат да бъдат изтеглени по всяко време.  Ако не сме в състояние да доставим стоката по някаква причина , ние няма да ви таксуваме или  ще възстановим всички вече платени такси ако вече са били преведени. Въпреки това, ние не носим отговорност, компенсирайки ви за всякакви други загуби при недоставяне на стоките.

Начини за плащане

Ние приемаме оналайн  плащания чрез системата на MyPos, по банков път с превод и чрез наложен платеж при доставка. При поръчка трябва да ни предоставите вашият точен адрес и мобилен телефонен номер. Невярна информация ще предизвика забавяне в обработката на вашата поръчка. 


Анулиране на Поръчки / върнати стоки

Ако не сте напълно удовлетворени от покупката си по някаква причина, имате право да анулирате поръчката си в срок от 7 работни дни от датата на доставка за пълно възстановяване на сумата. Купувачът ще бъде изцяло отговорен за връщането на стоките, както и всички свързани с тях разходи по връщането.  Ако стоките са получени обратно непълни, повредени или в някакво състояние, различно от продаваемото, ще ви бъдат върнати и разходите за връщане ще бъдат за ваша сметка. Преди да се върне даден продукт, моля свържете се с нас в рамките на 7 дни от датата на доставка. Ако стоката не бъде върната в рамките на 7 дни, след като сте ни информирали, че искате да откажете поръчката си, правото ви за отказ ще бъде отменено. Анулирането трябва да бъде пуснато в писмена форма и да бъде получено в рамките на 7-дневен срок.

Общи условия на търговия

1.0 "купувач" означава лице и / или организация, който купува или се съгласява да закупи стоката от страна на доставчика;

1.1 "договор" означава договор между доставчика и купувача за продажбата и покупката на стоки, съдържащи тези Общи условия;

1.2 "стоки" или "продукти" означават предметите,които купувачът се съгласява да закупи от страна на доставчика;

1.3. "Стоки по поръчка" означава стоки, които са направени, модифицирани по собствен вкус на купувача, адаптирани или променени по никакъв начин от доставчика в съответствие със собствената спецификация и избор на купувача. Така, например, когато купувачът избира плата и начина на завършване на мебелите, това се прави по поръчка.

1.4. "Доставчик" означава zemela.eu

1.5. "Общи условия" са тези правила и условия, но също така ще включват и някои специални условия, договорени в писмена форма от страна на доставчика;

1.6. "Сайт" означава zemela.eu

1.7."Работни дни" означава всеки понеделник до петък от 08:00 ч. до 17:00 ч. с изключение на всички обществени и официални празници в България

Условия

2.0. Тези Общи условия се прилагат за всички договори за продажба на стоки от доставчика на купувача и ще имат предимство пред всички други съобщения, споразумения или документации от страна на купувача. Нищо в тези Правила и условия няма за  цел да засегне законните права на купувача като потребител.

2.1. Ако купувачът приема доставката на стоките, то това се счита убедително доказателства за приемането на тези Общи условия на купувача.

2.2. Специални условия, които се прилагат, ще бъдат изложени в имейл до купувача и ще бъдат част от тези Общи условия.

2.3. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни само ако доставчикът изрично се съгласява в писмена форма.

2.4 Доставчикът има право да променя настоящите Общи условия по всяко време, но това право не засяга съществуващите условия (включително всички специални или различни срокове и условия, приети от купувача при покупка).

2.5. Всички оплаквания от страна на купувача, трябва да бъдат в писмен вид на адреса на доставчика.


Поръчка

3.0. За да направи поръчка, купувача трябва да използва процеса за поръчка, описана в zemela.eu 

3.1. Всички поръчки на стоки се считат за оферта от купувача да закупи стоките в съответствие с настоящите Общи условия,както и подлежат на одобрение от страна на доставчика. Доставчикът може да избере да не приеме офертата по някаква причина.

3.2. Ако доставчикът не е в състояние да достави стоките тогава Доставчика ще уведоми купувача. Купувачът може да изберете или да изчака, докато тези стоки са налични или може да получите пълно възстановяване в рамките на 7дни.


Цена и плащане

4.0. Цената на стоките е с включено ДДС. Цените не включват разходи за доставка, както е описано на сайта. Общата цена, с включен ДДС и доставка (ако такса доставка е приложимо),ще бъдат показани и потвърдени на финалното заплащане преди поръчката да бъде потвърдена.

4.1. Плащането на цената плюс всички приложими такси, ДДС и доставка трябва да бъде направено в пълен размер преди поръчката да се обработи.

4.2. След като доставчикът получи заявката (нареди включително подробна информация за стоките и цената)ще изпрати Е-мейл за потвърждение на поръчката, заедно с всички приложими права за отмяна на потребителите.

4.3. Общата цена, която ще бъде заплатена за стоката ще бъде показан на финалното заплащане. Доставчикът има право да коригира обявената цена ,като се вземе предвид всяко увеличение на цените на нашите доставчици , налагането на каквито и да било нови данъци или такси, печатна грешка, или грешка в ценовата информация от доставчиците. Ако Доставчикът има причина да коригира цената,на купувачът ще бъде предложена възможност да анулира поръчката, преди изпращане на стоките.

4.4. Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева, това включва всички отстъпки и възстановявания.Обменни курсове за местна валута могат да варират между дните от сделката.


Права на доставчика

5.0. Доставчикът си запазва правото да сваля всякакви продукти от Интернет страницата без предупреждение, без каквато и да е отговорност.

5.1. Доставчикът си запазва правото да откаже всяка поръчка, без отговорност.

5.2. Освен ако изрично не се показва на сайта, цените не са гарантирани за какъв период от време. Доставчикът си запазва правото да актуализира цените и ще полага максимални усилия, за да се гарантира, че цените са валидни в момента на направените поръчки.

5.3, При всяко просрочено плащане (по някаква причина или неизвършено на време),доставчикът незабавно ще прекрати доставката на стоки или услуги до пълното извършване на плащането.


Доставка

6.0 Стоките по поръчка обикновено ще бъдат на разположение 4-6 седмици след извършеното плащане,получено от доставчика.

6.1. Когато купувачът използва външен доставчик,времето за доставка може да варира и е за собствен риск на купувача.

6.2. Доставчикът ще извърши всички разумни действия, за да се придържа към договорените дати.

6.3. Отговорност на купувача е да разгледа опаковката на стоката много внимателно за щети, веднага след получаването й от доставчика или от трета страна носител. Ако има някаква повреда, например, опаковка е скъсвана или смачкана, купувачът трябва да уведоми доставчика.

6.4. Купувачът трябва да внимава, когато отваря опаковката. Доставчикът не може да бъде отговорен за щетите, причинени от купувача при  премахване на опаковката, например, ако купувачът използва нож за отстраняване й и опаковката и изделието са скъсани.


Отказ от закупена стока

7.0. Потребителят има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 7(седем) дни от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай, че същите са със запазена опаковка в нейната цялост (опаковката на пратката може да бъде отваряна), пълна окомплектовка и стоките са във вида, в който са получени с придружаващата ги документация за покупка и при условията по чл. 55 (здрава стока) от Закона за защита на потребителите.  


7.1. При отказ от договора  потребителят е длъжен да поеме преките разходи по връщането на стоката (основание чл.55 ал.2 ЗЗП). Потребителят има възможност сам да достави стоката до най-близкият  склад на продавача  или това да бъде извършено от изрично нотариално упълномощено от него лице . В този случай рискът от случайно погиване на стоката е изцяло за потребителя до предаването й в съответният склад на фирмата.


Финални разпоредби

8.0. zemela.eu си запазва правото да може да извършва всякакви промени в тези разпоредби, както и всякакви промени по сайта/неговите структури/услугата, както и всяко съдържание, без предварително уведомяване на Потребителя или Клиента.

8.1. В границите на разпоредбите на Общите условия, zemela.eu няма да бъде подведен под отговорност за възможни грешки, появили се на сайта по някаква причина, включително поради промени, настройки и др., които не са направени от администратора на сайта.

8.2. zemela.eu си запазва правото да въвежда рекламни банери от всякакво естество и/или връзки на всяка страница на сайта, в съответствие с действащото законодателство.

Плащане