Поверителност

Доставката на продукти, които са на склад обикновено се извършава в рамките на 3-7 работни дни от оформяне на плащането.

Ние се стремим да доставим стоките в рамките на посоченото време, но наличността и забавянето при доставката на стоки, понякога е извън нашия контрол.

Всички посочени дати за доставка на стоките са приблизителни и не носим отговорност за всякакви загуби, щети, разходи или разноски, причинени от всяко забавяне на доставката на стоката.

Доставката се извършва само до прага на купувача. Шофьорът може да окаже помощ по свое усмотрение, но не можем да гарантираме това. Ние можем да организираме транспорта срещу заплащане, ако е планирано предварително.

Друг начин на доставка е с куриерска фирма. При потвърждаване на поръчката, ще бъдат уточнени всички детайли по доставянето й.

Стоките по поръчка обикновено ще бъдат на разположение 4-6 седмици след извършеното плащане, получено от доставчика.

Когато купувачът използва външен доставчик, времето за доставка може да варира и е за собствен риск на купувача.

Доставчикът ще извърши всички разумни действия, за да се придържа към договорените дати.

Отговорност на купувача е да разгледа опаковката на стоката много внимателно за щети, веднага след получаването й от доставчика или от трета страна носител. Ако има някаква повреда, например: опаковката е скъсана или смачкана, купувачът трябва да уведоми доставчика, когато получава стоката от превозвача трета страна.

Купувачът трябва да внимава, когато отваря опаковката. Доставчикът не може да бъде отговорен за щетите, причинени от купувача при премахване на опаковката, например, ако купувачът използва нож за отстраняване на опаковката и среже изделието.

Плащане